Recenzenci 2009

Redakcja „Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej” składa serdeczne podziękowania recenzentom prac kwalifikowanych­ do druku w roku 2009 w tomie 63 czasopisma. 

Prace przygotowywane do tomu 63 recenzowali: Rajmund Adamiec 
 Jerzy Bełtowski 
 Zofia Błach-Olszewska 
 Agnieszka Bojarska-Junak 
 Marek Bolanowski 
 Janusz Boratyński 
 Wiesław Bryl 
 Ewa Brzezińska-Błaszczyk 
 Małgorzata Cebrat 
 Hanna Czeczot 
 Jadwiga Daniluk 
 Krystyna Dąbrowska 
 Wiesław Deptuła 
 Włodzimierz Doroszkiewicz 
 Marian Stanisław Gabryś 
 Andrzej Gamian 
 Marian Goluda 
 Wojciech Gorczyca 
 Anna Goździcka-Józefiak 
 Olga Haus 
 Iwona Hus 
 Stanisław Jankowski 
 Marlena Juszczak 
 Marek Jutel 
 Wiesław Kaca 
 Wojciech Kałas 
 Martyna Kandefer-Szerszeń 
 Lidia Karabon 
 Halina Kemona 
 Katarzyna Kiliś-Pstrusińska 
 Marian Klinger 
 Zbigniew Kmieć 
 Maria Kraj 
 Violetta Krajka-Kuźniak

 Agnieszka Krawczenko 
 Anna Krop-Wątorek

 Maciej Krzakowski

 Irena Kustrzeba-Wójcicka 
 Piotr Kuśnierczyk 
 Andrzej Kübler 
 Janina Kwiatkowska-Korczak 
 Jerzy Leszek 
 Elwira Lisowska 
 Paweł Mackiewicz 
 Jacek Małyszko 
 Krzysztof Marczewski 
 Grzegorz Mazur 
 Arkadiusz Miążek 
 Grażyna Młynarczyk 
 Jolanta Myśliwska 
 Andrzej Myśliwski 
 Joanna Narbutt 
 Zofia Niemir 
 Michał Nowicki 
 Jacek Otlewski 
 Elżbieta Pajtasz-Piasecka 
 Bogusław Paradowski 
 Jadwiga Pietkiewicz 
 Barbara Płytycz 
 Monika Podhorecka 
 Czesław Radzikowski 
 Joanna Rymaszewska 
 Jolanta Saczko 
 Jerzy Samochowiec 
 Ewa Seweryn 
 Elżbieta Skrzydlewska 
 Piotr Smolewski 
 Andrzej Starek 
 Joanna Stefańska 
 Marta Stryjecka-Zimmer 
 Kazimierz Sułek 
 Leszek Szewczyk 
 Andrzej Szuba 
 Joanna Twarowska-Hauser 
 Maria Wanic-Kossowska 
 Alina Warenik-Szymankiewicz 
 Hanna Wehr 
 Mieczysław Wender 
 Piotr Widłak 
 Andrzej Witek 
 Danuta Witkowska 
  Mieczysław Woźniak 
  Andrzej Wójcik 
 Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
 Wojciech Załuska 
 Michał Zimecki 
 Danuta Zwolińska