Recenzenci 2006

Redakcja „Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej” składa serdeczne podziękowania recenzentom prac kwalifikowanych do druku w roku 2006 w tomie 60 czasopisma.

 

 Prace przygotowywane do tomu 60 recenzowali:• Rajmund Adamiec 
• Wanda Baer-Dubowska 
• Waldemar Banaszak 
• Teresa Banaś 
• Julia Bar 
• Wojciech Barg 
• Grzegorz Bartosz 
• Jerzy Bełtowski 
• Leszek Bidzan 
• Małgorzata Bilińska 
• Zofia Błach-Olszewska 
• Katarzyna Bogunia-Kubik 
• Anna Chełmońska-Soyta 
• Irena Choroszy-Król 
• Hanna Czeczot 
• Marcin Czerwiński 
• Aldona Dembińska-Kieć 
• Tadeusz Dobosz 
• Gerard Drewa 
• Andrzej Dubiel 
• Magdalena Durlik 
• Luiza Dusza 
• Danuta Duś 
• Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek 
• Irena Fiedorowicz-Fabrycy 
• Bolesław Floriańczyk 
• Andrzej Gamian 
• Kazimierz Gąsiorowski 
• Wojciech Gorczyca 
• Ewa Gorczyńska 
• Ryszard Gryglewski 
• Alicja E. Grzegorzewska 
• Barbara Grzelakowska-Sztabert 
• Władysław Grzeszczak 
• Krzysztof Gwoździński 
• Bogumił Halawa 
• Olga Haus 
• Jerzy Heimrath 
• Zbigniew Hruby 
• Iwona Hus 
• Grzegorz Jakiel 
• Marek K Janiak 
• Przemysław Janik 
• Stanisław Jankowski 
• Maria Janusz 
• Andrzej Jerzmanowski 
• Martyna Kandefer-Szerszeń 
• Bernarda Kazanowska 
• Ida Kinalska 
• Marian Klinger 
• Janusz S. Kłoczko 
• Brygida Knysz 
• Iwona Kochanowska 
• Włodzimierz Korohoda 
• Maria Kraj 
• Zdzisław Krawczyk 
• Maciej Krzakowski 
• Kazimierz Kuliczkowski 
• Jan Kanty Kulpa 
• Jan Kuryszko 
• Piotr Kuśnierczyk 
• Irena Kutrzeba-Wójcicka 
• Andrzej Kübler 
• Danuta Kwiatkowska 
• Anna Laskowska 
• Teresa Laskowska-Klita 
• Jerzy Leszek 
• Tomasz Lipiński 
• Czesław Ługowski 
• Barbara Łukomska 
• Maria Majdan 
• Maria T. Malicka-Błaszkiewicz 
• Krzysztof Marczewski 
• Sergiusz Markowicz 
• Krystyna Maślanka 
• Grzegorz Mazur 
• Andrzej Milewicz 
• Bronisława Morawiecka 
• Jacek Musiał 
• Janusz Myśliwiec 
• Ewa Niżankowska 
• Antoni Andrzej Ogorzałek 
• Ryszard Oliński 
• Jacek Otlewski 
• Elżbieta Pajtasz-Piasecka 
• Mariola Paściak 
• Rafał Pawliczak 
• Jadwiga Pietkiewicz 
• Krystyna Pilarska 
• Rafał Płoski 
• Barbara Płytycz 
• Ryszard Józef Podemski 
• Maria Podolak-Dawidziak 
• Ryszard Przewłocki 
• Danuta Pupek-Musialik 
• Czesław Radzikowski 
• Janusz Rak 
• Andrzej Rapak 
• Tadeusz Robak 
• Dorota Rogowska-Szadkowska 
• Janina Ruczkowska-Struzik 
• Jacek Rybka 
• Alicja Ryżewska 
• Maria Sąsiadek 
• Janusz Siedlecki 
• Maciej Siewiński 
• Aleksander F. Sikorski 
• Anna Skoczyńska 
• Piotr Smolewski 
• Zbigniew Sroka 
• Iza Strużycka 
• Leon Strządała 
• Jan Styczyński 
• Józefa Styrna 
• Anhelli Syrenicz 
• Jacek Szepietowski 
• Jerzy S. Tarach 
• Jolanta Tarasiuk 
• Jan Tatoń 
• Henryk Tchórzewski 
• Grzegorz Terlecki 
• Lidia Usnarska-Zubkiewicz 
• Jerzy Vetulani 
• Danuta Waszkiel 
• Katarzyna Widerak 
• Andrzej Więcek 
• Piotr Wiland 
• Andrzej Witek 
• Adam Witor 
• Maciej Zabel 
• Krystyna Zawilska 
• Marek Ziętek 
• Michał Zimecki 
• Irena Zimmermann-Górska 
• Anna Zmarzły 
• Jan Żeromski