γH2AX jako marker dwuniciowych pęknięć DNA
Monika Podhorecka
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 92-98
ICID: 880000Wszystkich wyświetleń streszczenia: 437
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 13657
Największa liczba ściągnięć: 831 2012.07
Najmniejsza liczba ściągnięć: 4 2009.02
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 133.89

Pobrania według krajów:
 : 961
 Anonymous Proxy: 4
 Albania: 2
 Argentina: 10
 Austria: 14
 Australia: 22
 Belgium: 17
 Bulgaria: 6
 Bahrain: 1
 Brazil: 34
 Belarus: 2
 Canada: 68
 Switzerland: 22
 China: 1813
 Colombia: 6
 Cuba: 2
 Czech Republic: 19
 Germany: 560
 Denmark: 7
 Estonia: 1
 Egypt: 4
 Spain: 110
 Europe: 200
 Finland: 2
 France: 184
 United Kingdom: 143
 Georgia: 2
 Greece: 11
 Hong Kong: 4
 Croatia: 2
 Hungary: 7
 Indonesia: 8
 Ireland: 6
 Israel: 13
 India: 78
 Iraq: 1
 Iran, Islamic Republic of: 36
 Iceland: 4
 Italy: 137
 Japan: 137
 Korea, Republic of: 68
 Kuwait: 2
 Lebanon: 2
 Lithuania: 6
 Luxembourg: 13
 Latvia: 2
 Monaco: 2
 Mongolia: 4
 Macau: 1
 Mexico: 17
 Nigeria: 8
 Netherlands: 124
 Norway: 5
 New Zealand: 2
 Peru: 1
 Pakistan: 2
 Poland: 6008
 Portugal: 18
 Romania: 79
 Serbia: 8
 Russian Federation: 297
 Sweden: 22
 Singapore: 10
 Slovakia: 4
 Thailand: 5
 Tunisia: 2
 Turkey: 48
 Taiwan: 76
 Ukraine: 118
 United States: 2014
 Uruguay: 9
 Venezuela: 3
 South Africa: 4