The interactions of T lymphocytes with elastin and their significance in immunopathology
 Targońska,  Górski,  Kasprzycka,  Nowaczyk
Postepy Hig Med Dosw
2002; 56(1):3-10
ICID: 6210Wszystkich wyświetleń streszczenia: 324
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0