Tumour markers in the diagnosis and monitoring of lung cancer
Sławomir  Ławicki, Barbara  Mroczko, Maciej  Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2002; 56(1):93-118
ICID: 2057Wszystkich wyświetleń streszczenia: 376
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0