Spontaneous petit mal-like epileptic seizures in the laboratory rat: an issue that the experimenter should be aware of
Sławomir  Gralewicz
Postepy Hig Med Dosw
2002; 56(3):341-351
ICID: 2040Wszystkich wyświetleń streszczenia: 320
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0