The ABO blood group system - past and present
Maria  Podbielska, Hubert  Krotkiewski
Postepy Hig Med Dosw
2002; 56(4):439-460
ICID: 2031Wszystkich wyświetleń streszczenia: 386
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0