Nucleotide excision repair, NER - a relationship with cancer risk
Dorota  Butkiewicz, Marek  Rusin, Małgorzata  Pawlas, Małgorzata  Czarny, Mieczysław  Chorazy
Postepy Hig Med Dosw
2002; 56(4):485-498
ICID: 2029Wszystkich wyświetleń streszczenia: 344
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0