Koniugaty metotrexatu i epirubicyny jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Szymon Wojciech   Kmiecik, Mateusz Adam   Krzyścik, Beata   Filip-Psurska, Joanna   Wietrzyk, Janusz   Boratyński, Tomasz Marek   Goszczyński
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 618-623
ICID: 1244018
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 141
Największa liczba ściągnięć: 141 2017.08
Najmniejsza liczba ściągnięć: 141 2017.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 141

Pobrania według krajów:
 : 20
 Brazil: 1
 China: 2
 Germany: 29
 France: 2
 United Kingdom: 4
 Hungary: 4
 Ireland: 4
 Poland: 43
 Russian Federation: 4
 Ukraine: 18
 United States: 10