Transferazy glutationowe klasy Pi i Mi i ich znaczenie w onkologii

Zofia   Marchewka, Agnieszka   Piwowar, Sylwia   Ruzik, Anna   Długosz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 541-550
ICID: 1240688
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 100
Największa liczba ściągnięć: 84 2017.07
Najmniejsza liczba ściągnięć: 16 2017.06
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 50

Pobrania według krajów:
 : 4
 Canada: 2
 China: 2
 Germany: 2
 France: 6
 United Kingdom: 2
 Poland: 64
 Serbia: 4
 Russian Federation: 2
 United States: 12