Eksperymentalny model ostrego uszkodzenia nerek wywołany przez uropatogenną pałeczkę okrężnicy

Beata   Skowron, Agnieszka   Baranowska, Jolanta   Kaszuba-Zwoińska, Grażyna   Więcek, Anna   Malska-Woźniak, Piotr   Heczko, Magdalena   Strus
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 520-529
ICID: 1240658
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 83
Największa liczba ściągnięć: 77 2017.07
Najmniejsza liczba ściągnięć: 6 2017.06
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 41.5

Pobrania według krajów:
 Canada: 4
 China: 6
 France: 6
 United Kingdom: 2
 Korea, Republic of: 2
 Mexico: 2
 Poland: 31
 Serbia: 2
 Russian Federation: 2
 Slovakia: 2
 United States: 24