Zaburzenia immunologiczne wywołane narażeniem na insektycydy z grupy pyretroidów

Justyna   Skolarczyk, Joanna   Pekar, Barbara   Nieradko-Iwanicka
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 446-453
ICID: 1239870
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 98
Największa liczba ściągnięć: 56 2017.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 42 2017.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 49

Pobrania według krajów:
 : 8
 Germany: 2
 France: 6
 United Kingdom: 4
 Italy: 8
 Poland: 54
 Russian Federation: 2
 United States: 10
 South Africa: 4