Rola SRSF1 w procesie nowotworzenia

Elżbieta   Sokół, Joanna   Bogusławska, Agnieszka   Piekiełko-Witkowska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 422-430
ICID: 1238140
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 48
Największa liczba ściągnięć: 48 2017.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 48 2017.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 48

Pobrania według krajów:
 Germany: 2
 United Kingdom: 2
 Hungary: 2
 Poland: 36
 Russian Federation: 2
 United States: 4