Farmakologiczne właściwości ostolu

Agata   Jarząb, Aneta   Grabarska, Krystyna   Skalicka-Woźniak, Andrzej   Stepulak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 411-421
ICID: 1238139
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 228
Największa liczba ściągnięć: 109 2017.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 59 2017.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 76

Pobrania według krajów:
 : 19
 China: 4
 Germany: 10
 Europe: 4
 France: 10
 United Kingdom: 2
 Hungary: 2
 Italy: 2
 Poland: 134
 Russian Federation: 6
 Ukraine: 8
 United States: 27