Choroba Alzheimera a produkty degradacji białka APP. Biologia, patobiologia i fizykochemia fibrylujących peptydów – wybrane aspekty

Małgorzata   Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 398-410
ICID: 1238137
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 144
Największa liczba ściągnięć: 97 2017.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 47 2017.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 72

Pobrania według krajów:
 : 17
 Germany: 2
 France: 4
 Hungary: 2
 Ireland: 8
 Italy: 2
 Poland: 87
 Russian Federation: 2
 Ukraine: 6
 United States: 14