Choroba Alzheimera a produkty degradacji białka APP. Biologia, patobiologia i fizykochemia fibrylujących peptydów – wybrane aspekty

Małgorzata   Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 398-410
ICID: 1238137
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 241
Największa liczba ściągnięć: 119 2017.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 28 2017.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 60.25

Pobrania według krajów:
 : 23
 China: 2
 Germany: 6
 Europe: 2
 France: 6
 United Kingdom: 2
 Hungary: 2
 Ireland: 8
 Italy: 2
 Poland: 127
 Russian Federation: 10
 Ukraine: 15
 United States: 36