Wpływ czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów na ekspresję receptora opsoninowego i przeciwbakteryjną aktywność neutrofilów w mysim modelu ostrego zapalenia trzustki

Tuo  Hong-Fang , Peng  Yan-Hui , Bao  Lei , Zhang  Wan-Xing
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 352-358
ICID: 1237405
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 124
Największa liczba ściągnięć: 52 2017.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 18 2017.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 31

Pobrania według krajów:
 : 8
 Germany: 6
 Europe: 2
 France: 4
 United Kingdom: 2
 Hungary: 2
 Japan: 2
 Poland: 50
 Russian Federation: 8
 Ukraine: 8
 United States: 32