Dysfunkcje lizosomów a choroby neurodegeneracyjne

Klaudia   Tomala, Bożena   Gabryel
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 291-306
ICID: 1236998
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 253
Największa liczba ściągnięć: 150 2017.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 103 2017.06
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 126.5

Pobrania według krajów:
 : 22
 Czech Republic: 2
 Germany: 13
 France: 6
 United Kingdom: 2
 Hungary: 2
 Italy: 6
 Poland: 170
 Russian Federation: 6
 Ukraine: 2
 United States: 20
 South Africa: 2