Dysfunkcje lizosomów a choroby neurodegeneracyjne

Klaudia   Tomala, Bożena   Gabryel
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 291-306
ICID: 1236998
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 352
Największa liczba ściągnięć: 150 2017.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 39 2017.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 88

Pobrania według krajów:
 : 28
 China: 2
 Czech Republic: 2
 Germany: 17
 Europe: 2
 France: 8
 United Kingdom: 2
 Hungary: 2
 Italy: 10
 Poland: 223
 Russian Federation: 6
 Ukraine: 12
 United States: 36
 South Africa: 2