Poszukiwanie genetycznego i psychospołecznego podłoża uzależnienia od benzodiazepin. Analiza w oparciu o wyniki pracy własnej

Anna   Konopka, Monika   Mak, Anna   Grzywacz, Sławomir   Murawiec, Jerzy   Samochowiec
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 205-213
ICID: 1233277
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 268
Największa liczba ściągnięć: 150 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 118 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 134

Pobrania według krajów:
 : 27
 Anonymous Proxy: 2
 Australia: 2
 Belarus: 2
 Canada: 2
 China: 33
 Czech Republic: 2
 Germany: 10
 Spain: 4
 Ethiopia: 2
 France: 2
 United Kingdom: 9
 India: 1
 Iceland: 2
 Italy: 2
 Mexico: 2
 Netherlands: 2
 Norway: 2
 Poland: 132
 Turkey: 2
 Ukraine: 4
 United States: 22