Częstość oraz czynniki sprzyjające występowaniu niedoborów witaminy D w wieku podeszłym

Magdalena   Wyskida, Katarzyna   Wieczorowska-Tobis, Jerzy   Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 198-204
ICID: 1233276
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 132
Największa liczba ściągnięć: 132 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 132 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 132

Pobrania według krajów:
 : 6
 China: 4
 Germany: 4
 Europe: 1
 France: 2
 United Kingdom: 2
 India: 2
 Poland: 103
 United States: 8