Perycyty i ich potencjalne zastosowanie terapeutyczne

Justyna   Różycka, Edyta   Brzóska, Tomasz   Skirecki
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 186-197
ICID: 1233275
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 304
Największa liczba ściągnięć: 179 2017.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 125 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 152

Pobrania według krajów:
 : 19
 Anonymous Proxy: 2
 Austria: 2
 Australia: 2
 Belgium: 2
 Belarus: 2
 Canada: 2
 Chile: 4
 China: 9
 Czech Republic: 2
 Germany: 8
 Spain: 5
 Europe: 2
 Finland: 2
 France: 2
 United Kingdom: 10
 India: 2
 Japan: 4
 Mexico: 2
 Poland: 168
 Russian Federation: 10
 Sweden: 2
 Thailand: 1
 Turkey: 2
 Ukraine: 2
 United States: 36