Czynniki patogenności Pseudomonas aeruginosa – rola biofilmu w chorobotwórczości i jako cel terapii fagowej

Fairoz   Al-Wrafy, Ewa   Brzozowska, Sabina   Górska, Andrzej   Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 78-91
ICID: 1231507
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 145
Największa liczba ściągnięć: 132 2017.02
Najmniejsza liczba ściągnięć: 13 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 72.5

Pobrania według krajów:
 : 13
 Australia: 2
 Brazil: 4
 Canada: 8
 China: 4
 Germany: 2
 Spain: 6
 France: 6
 United Kingdom: 8
 India: 2
 Iran, Islamic Republic of: 12
 Italy: 6
 Mexico: 2
 Malaysia: 2
 Poland: 40
 Romania: 2
 Russian Federation: 4
 Sweden: 2
 Turkey: 2
 United States: 18