Przydatność kliniczna oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym: analiza porównawcza dwóch różnych testów

Tadeusz   Kubicki, Dominik   Dytfeld, Aleksandra   Baszczuk, Ewa   Wysocka, Mieczysław   Komarnicki, Krzysztof   Lewandowski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 40-46
ICID: 1229346
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 817
Największa liczba ściągnięć: 174 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 66 2017.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 116.71

Pobrania według krajów:
 : 97
 Anonymous Proxy: 2
 Australia: 12
 Belgium: 2
 Bulgaria: 2
 Brazil: 2
 Canada: 12
 Switzerland: 8
 China: 17
 Colombia: 3
 Czech Republic: 8
 Germany: 38
 Denmark: 4
 Spain: 4
 Europe: 11
 France: 20
 United Kingdom: 54
 Greece: 2
 Hungary: 4
 India: 6
 Iceland: 2
 Italy: 24
 Japan: 12
 Morocco: 12
 Mexico: 8
 Netherlands: 2
 New Zealand: 2
 Poland: 188
 Russian Federation: 24
 Sweden: 2
 Singapore: 2
 Slovakia: 2
 Tunisia: 2
 Ukraine: 10
 United States: 215
 South Africa: 2