Przydatność kliniczna oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym: analiza porównawcza dwóch różnych testów

Tadeusz   Kubicki, Dominik   Dytfeld, Aleksandra   Baszczuk, Ewa   Wysocka, Mieczysław   Komarnicki, Krzysztof   Lewandowski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 40-46
ICID: 1229346
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 214
Największa liczba ściągnięć: 116 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 6 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 71.33

Pobrania według krajów:
 : 11
 Canada: 2
 China: 4
 Czech Republic: 2
 Germany: 10
 Europe: 4
 France: 2
 United Kingdom: 2
 Greece: 2
 India: 2
 Iceland: 2
 Italy: 8
 Mexico: 2
 New Zealand: 2
 Poland: 134
 United States: 25