Przydatność kliniczna oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym: analiza porównawcza dwóch różnych testów

Tadeusz   Kubicki, Dominik   Dytfeld, Aleksandra   Baszczuk, Ewa   Wysocka, Mieczysław   Komarnicki, Krzysztof   Lewandowski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 40-46
ICID: 1229346
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 629
Największa liczba ściągnięć: 174 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 92 2017.02
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 125.8

Pobrania według krajów:
 : 75
 Anonymous Proxy: 2
 Australia: 8
 Belgium: 2
 Brazil: 2
 Canada: 8
 Switzerland: 8
 China: 15
 Colombia: 3
 Czech Republic: 6
 Germany: 32
 Denmark: 4
 Spain: 2
 Europe: 11
 France: 16
 United Kingdom: 40
 Greece: 2
 Hungary: 4
 India: 6
 Iceland: 2
 Italy: 18
 Japan: 8
 Morocco: 12
 Mexico: 2
 New Zealand: 2
 Poland: 160
 Russian Federation: 22
 Sweden: 2
 Slovakia: 2
 Tunisia: 2
 Ukraine: 6
 United States: 143
 South Africa: 2