Pierwiastki śladowe jako aktywatory enzymów antyoksydacyjnych

Marta   Wołonciej, Elżbieta   Milewska, Wiesława   Roszkowska-Jakimiec
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1483-1498
ICID: 1229074
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 866
Największa liczba ściągnięć: 285 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 103 2017.01
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 216.5

Pobrania według krajów:
 : 100
 Argentina: 2
 Australia: 8
 Bulgaria: 2
 Brazil: 2
 Canada: 12
 Switzerland: 10
 China: 54
 Czech Republic: 4
 Germany: 18
 Spain: 2
 Europe: 2
 France: 8
 United Kingdom: 12
 Indonesia: 2
 India: 8
 Iceland: 2
 Italy: 10
 Japan: 2
 Korea, Republic of: 6
 Mexico: 2
 Netherlands: 2
 Poland: 518
 Serbia: 2
 Russian Federation: 8
 Sweden: 2
 Taiwan: 2
 Ukraine: 2
 United States: 62