Wpływ endogennych mechanizmów kardioprotekcyjnych na uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne

Marcin   Kunecki, Wojciech   Płazak, Piotr   Podolec, Krzysztof S.   Gołba
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 20-31
ICID: 1228267
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 157
Największa liczba ściągnięć: 105 2017.02
Najmniejsza liczba ściągnięć: 52 2017.01
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 78.5

Pobrania według krajów:
 : 8
 Brazil: 2
 Canada: 2
 China: 5
 Czech Republic: 2
 Germany: 9
 Egypt: 8
 France: 4
 United Kingdom: 1
 India: 2
 Italy: 4
 Poland: 102
 United States: 8