Alergenność mleka różnych gatunków zwierząt w porównaniu do kobiecego

Robert   Pastuszka, Joanna   Barłowska, Zygmunt   Litwińczuk
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1451-1459
ICID: 1227842
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 517
Największa liczba ściągnięć: 233 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 126 2017.02
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 172.33

Pobrania według krajów:
 : 68
 Austria: 2
 Australia: 2
 Belgium: 4
 Brazil: 12
 Canada: 6
 Chile: 4
 China: 6
 Czech Republic: 2
 Germany: 10
 Algeria: 4
 Spain: 2
 Europe: 6
 France: 10
 United Kingdom: 15
 Ireland: 2
 India: 8
 Iran, Islamic Republic of: 2
 Italy: 10
 Korea, Republic of: 2
 Mexico: 2
 Poland: 274
 Serbia: 2
 Russian Federation: 6
 Saudi Arabia: 2
 Sweden: 2
 Thailand: 2
 Taiwan: 2
 Ukraine: 2
 United States: 46