Aktywność arylosulfatazy A w moczu dawców narządów ze śmiercią mózgu jako czynnik prognostyczny wczesnej i późnej funkcji przeszczepu

Ewa   Kwiatkowska, Leszek   Domanski, Joanna   Bober, Krzysztof   Safranow, Andrzej   Pawlik, Kazimierz   Ciechanowski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 1-4
ICID: 1227823
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 179
Największa liczba ściągnięć: 110 2017.02
Najmniejsza liczba ściągnięć: 4 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 59.67

Pobrania według krajów:
 : 11
 Canada: 2
 China: 3
 Germany: 11
 France: 2
 India: 6
 Iceland: 4
 Italy: 4
 Poland: 112
 United States: 24