Białko wiążące retinol typu 4 (RBP4) jako czynnik i marker uszkodzenia naczyń związany z insulinoopornością

Marcin   Majerczyk, Magdalena   Olszanecka-Glinianowicz, Monika   Puzianowska-Kuźnicka, Jerzy   Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1267-1275
ICID: 1226695
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 300
Największa liczba ściągnięć: 106 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 54 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 75

Pobrania według krajów:
 : 37
 Canada: 2
 Switzerland: 2
 China: 30
 Germany: 15
 France: 10
 United Kingdom: 8
 India: 8
 Mexico: 2
 Netherlands: 2
 Poland: 148
 Russian Federation: 2
 Sweden: 2
 United States: 32