Właściwości fotoochronne i radioochronne nitroksydów oraz ich zastosowanie w obrazowaniu techniką magnetycznego rezonansu jądrowego

Marcin   Lewandowski, Krzysztof   Gwoździński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1101-1111
ICID: 1222099
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 464
Największa liczba ściągnięć: 101 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 36 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 58

Pobrania według krajów:
 : 77
 Australia: 2
 Bulgaria: 4
 Canada: 4
 Switzerland: 6
 China: 6
 Germany: 23
 France: 18
 United Kingdom: 24
 India: 8
 Japan: 2
 Peru: 2
 Poland: 176
 Romania: 2
 Russian Federation: 16
 Slovakia: 2
 Ukraine: 8
 United States: 84