Właściwości fotoochronne i radioochronne nitroksydów oraz ich zastosowanie w obrazowaniu techniką magnetycznego rezonansu jądrowego

Marcin   Lewandowski, Krzysztof   Gwoździński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1101-1111
ICID: 1222099
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 314
Największa liczba ściągnięć: 83 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 36 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 52.33

Pobrania według krajów:
 : 39
 Bulgaria: 4
 Canada: 2
 Switzerland: 2
 China: 4
 Germany: 17
 France: 14
 United Kingdom: 14
 India: 8
 Japan: 2
 Poland: 147
 Romania: 2
 Russian Federation: 10
 United States: 49