Szlak sygnałowy PD1/PD1L, cząsteczka HLA-G i limfocyty T regulatorowe jako nowe czynniki immunosupresji w nowotworach

Paulina   Własiuk, Maciej   Putowski, Krzysztof   Giannopoulos
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1044-1058
ICID: 1220994
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 698
Największa liczba ściągnięć: 137 2016.10
Najmniejsza liczba ściągnięć: 28 2017.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 69.8

Pobrania według krajów:
 : 99
 Brazil: 2
 Canada: 2
 Switzerland: 2
 China: 31
 Germany: 45
 Denmark: 2
 Spain: 4
 Europe: 8
 France: 14
 United Kingdom: 14
 India: 12
 Iran, Islamic Republic of: 2
 Italy: 14
 Japan: 6
 Luxembourg: 2
 Poland: 343
 Russian Federation: 2
 Ukraine: 22
 United States: 72