Szlak sygnałowy PD1/PD1L, cząsteczka HLA-G i limfocyty T regulatorowe jako nowe czynniki immunosupresji w nowotworach

Paulina   Własiuk, Maciej   Putowski, Krzysztof   Giannopoulos
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1044-1058
ICID: 1220994
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 423
Największa liczba ściągnięć: 137 2016.10
Najmniejsza liczba ściągnięć: 32 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 70.5

Pobrania według krajów:
 : 44
 Brazil: 2
 Canada: 2
 China: 14
 Germany: 27
 Denmark: 2
 Spain: 4
 Europe: 4
 France: 14
 United Kingdom: 12
 India: 12
 Italy: 4
 Japan: 6
 Luxembourg: 2
 Poland: 225
 Russian Federation: 2
 United States: 47