Szlak sygnałowy PD1/PD1L, cząsteczka HLA-G i limfocyty T regulatorowe jako nowe czynniki immunosupresji w nowotworach

Paulina   Własiuk, Maciej   Putowski, Krzysztof   Giannopoulos
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1044-1058
ICID: 1220994
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 589
Największa liczba ściągnięć: 137 2016.10
Najmniejsza liczba ściągnięć: 36 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 73.63

Pobrania według krajów:
 : 71
 Brazil: 2
 Canada: 2
 China: 31
 Germany: 39
 Denmark: 2
 Spain: 4
 Europe: 8
 France: 14
 United Kingdom: 14
 India: 12
 Italy: 4
 Japan: 6
 Luxembourg: 2
 Poland: 307
 Russian Federation: 2
 Ukraine: 10
 United States: 59