Szczepionki w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego, wywoływanym przez bakterie z rodzaju Proteus

Dominika   Drzewiecka, Gabriela   Lewandowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1032-1043
ICID: 1220606
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 803
Największa liczba ściągnięć: 129 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 69 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 100.38

Pobrania według krajów:
 : 79
 Canada: 4
 China: 6
 Germany: 26
 Spain: 2
 Europe: 8
 France: 16
 United Kingdom: 10
 Ireland: 4
 India: 6
 Iceland: 2
 Italy: 6
 Netherlands: 4
 Poland: 553
 Ukraine: 12
 United States: 65