Szczepionki w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego, wywoływanym przez bakterie z rodzaju Proteus

Dominika   Drzewiecka, Gabriela   Lewandowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1032-1043
ICID: 1220606
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1047
Największa liczba ściągnięć: 134 2017.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 69 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 104.7

Pobrania według krajów:
 : 101
 Belgium: 2
 Canada: 4
 China: 6
 Germany: 26
 Spain: 2
 Europe: 14
 France: 20
 United Kingdom: 16
 Ireland: 4
 India: 6
 Iceland: 2
 Italy: 16
 Netherlands: 4
 New Zealand: 2
 Poland: 723
 Russian Federation: 2
 Taiwan: 2
 Ukraine: 18
 United States: 77