Szczepionki w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego, wywoływanym przez bakterie z rodzaju Proteus

Dominika   Drzewiecka, Gabriela   Lewandowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1032-1043
ICID: 1220606
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 622
Największa liczba ściągnięć: 123 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 72 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 103.67

Pobrania według krajów:
 : 62
 Canada: 4
 China: 4
 Germany: 22
 Spain: 2
 Europe: 2
 France: 14
 United Kingdom: 8
 Ireland: 4
 India: 6
 Italy: 2
 Poland: 437
 United States: 55