Krótkoterminowe narażenie na drobny pył zawieszony w powietrzu (PM2,5 i PM10) a ryzyko zaburzeń rytmu serca i udarów mózg

Małgorzata   Kowalska, Krzysztof   Kocot
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1017-1025
ICID: 1220389
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 487
Największa liczba ściągnięć: 124 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 22 2016.09
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 60.88

Pobrania według krajów:
 : 44
 Canada: 2
 China: 4
 Germany: 21
 Europe: 8
 France: 16
 United Kingdom: 11
 Guinea: 2
 India: 6
 Iceland: 2
 Italy: 2
 Poland: 312
 Russian Federation: 8
 Turkey: 2
 United States: 47