Ekspresja i aktywność czynnika transkrypcyjnego SNAIL w trakcie przejścia nabłonkowo- mezenchymalnego (EMT) w procesie nowotworzenia

Izabela   Papiewska-Pająk, Maria A.   Kowalska, Joanna   Boncela
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 968-980
ICID: 1219401
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 646
Największa liczba ściągnięć: 84 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 28 2017.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 58.73

Pobrania według krajów:
 : 37
 Canada: 2
 Chile: 2
 China: 32
 Germany: 39
 Europe: 4
 France: 22
 United Kingdom: 14
 Greece: 4
 India: 6
 Italy: 28
 Poland: 325
 Russian Federation: 8
 Ukraine: 15
 United States: 108