Ekspresja i aktywność czynnika transkrypcyjnego SNAIL w trakcie przejścia nabłonkowo- mezenchymalnego (EMT) w procesie nowotworzenia

Izabela   Papiewska-Pająk, Maria A.   Kowalska, Joanna   Boncela
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 968-980
ICID: 1219401
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 536
Największa liczba ściągnięć: 84 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 35 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 59.56

Pobrania według krajów:
 : 31
 Canada: 2
 Chile: 2
 China: 32
 Germany: 28
 Europe: 4
 France: 22
 United Kingdom: 14
 Greece: 4
 India: 6
 Italy: 24
 Poland: 274
 Russian Federation: 4
 Ukraine: 2
 United States: 87