Ekspresja i aktywność czynnika transkrypcyjnego SNAIL w trakcie przejścia nabłonkowo- mezenchymalnego (EMT) w procesie nowotworzenia

Izabela   Papiewska-Pająk, Maria A.   Kowalska, Joanna   Boncela
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 968-980
ICID: 1219401
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 449
Największa liczba ściągnięć: 84 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 47 2016.11
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 64.14

Pobrania według krajów:
 : 26
 Canada: 2
 Chile: 2
 China: 30
 Germany: 24
 Europe: 4
 France: 20
 United Kingdom: 12
 Greece: 4
 India: 6
 Italy: 16
 Poland: 226
 Russian Federation: 2
 United States: 75