Ocena wpływu stymulacji komórek mononuklearnych krwi obwodowej polisacharydami Streptococcus pneumoniae na ekspresję wybranych receptorów Toll-podobnych, markerów aktywacji oraz antygenu FAS u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Ewelina   Grywalska, Anna   Hymos, Izabela   Korona-Głowniak, Marcin   Pasiarski, Agnieszka   Stelmach-Gołdyś, Stanisław   Góźdź, Anna   Malm, Jacek   Rolinski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 959-967
ICID: 1219399
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 455
Największa liczba ściągnięć: 72 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 26 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 50.56

Pobrania według krajów:
 : 77
 Austria: 2
 Canada: 2
 China: 14
 Germany: 37
 Spain: 2
 Europe: 2
 France: 20
 United Kingdom: 13
 Greece: 6
 India: 8
 Iran, Islamic Republic of: 2
 Italy: 7
 Japan: 2
 Korea, Republic of: 10
 Netherlands: 4
 Norway: 2
 Oman: 2
 Poland: 113
 Romania: 2
 Russian Federation: 15
 Slovakia: 2
 Tajikistan: 2
 Ukraine: 12
 United States: 97