Nowe biomarkery w prognozowaniu przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Aneta   Szudy-Szczyrek, Michał   Szczyrek, Maria   Soroka-Wojtaszko, Marek   Hus
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 811-819
ICID: 1211183
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 610
Największa liczba ściągnięć: 116 2016.08
Najmniejsza liczba ściągnięć: 40 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 61

Pobrania według krajów:
 : 63
 Austria: 4
 Belgium: 2
 China: 4
 Cyprus: 2
 Germany: 28
 Europe: 8
 France: 36
 United Kingdom: 11
 Greece: 6
 India: 6
 Italy: 22
 Poland: 327
 Russian Federation: 9
 Sweden: 2
 Ukraine: 4
 United States: 76