Nowe biomarkery w prognozowaniu przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Aneta   Szudy-Szczyrek, Michał   Szczyrek, Maria   Soroka-Wojtaszko, Marek   Hus
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 811-819
ICID: 1211183
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 690
Największa liczba ściągnięć: 116 2016.08
Najmniejsza liczba ściągnięć: 36 2017.06
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 57.5

Pobrania według krajów:
 : 72
 Austria: 4
 Australia: 9
 Belgium: 2
 China: 6
 Cyprus: 2
 Germany: 30
 Europe: 8
 France: 38
 United Kingdom: 13
 Greece: 6
 India: 8
 Italy: 28
 Poland: 353
 Russian Federation: 13
 Sweden: 2
 Ukraine: 10
 United States: 86