Nowe biomarkery w prognozowaniu przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Aneta   Szudy-Szczyrek, Michał   Szczyrek, Maria   Soroka-Wojtaszko, Marek   Hus
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 811-819
ICID: 1211183
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 557
Największa liczba ściągnięć: 116 2016.08
Najmniejsza liczba ściągnięć: 32 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 61.89

Pobrania według krajów:
 : 60
 Austria: 4
 Belgium: 2
 China: 4
 Cyprus: 2
 Germany: 26
 Europe: 8
 France: 36
 United Kingdom: 11
 Greece: 6
 India: 6
 Italy: 18
 Poland: 295
 Russian Federation: 7
 Sweden: 2
 United States: 70