Choroba Alzheimera a produkty degradacji białka APP. Formowanie i różnorodność form fibrylujących peptydów – wybrane aspekty

Małgorzata   Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 787-796
ICID: 1209210
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1243
Największa liczba ściągnięć: 165 2017.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 30 2016.11
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 88.79

Pobrania według krajów:
 : 137
 Austria: 4
 Australia: 4
 Belgium: 2
 Switzerland: 18
 China: 73
 Colombia: 2
 Germany: 68
 Spain: 8
 Europe: 16
 France: 18
 United Kingdom: 37
 India: 10
 Italy: 10
 Korea, Republic of: 4
 Mexico: 2
 Netherlands: 2
 Poland: 600
 Romania: 10
 Russian Federation: 38
 Ukraine: 25
 United States: 155