Choroba Alzheimera a produkty degradacji białka APP. Formowanie i różnorodność form fibrylujących peptydów – wybrane aspekty

Małgorzata   Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 787-796
ICID: 1209210
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 854
Największa liczba ściągnięć: 148 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 30 2016.11
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 85.4

Pobrania według krajów:
 : 100
 Austria: 4
 Australia: 4
 Switzerland: 14
 China: 37
 Colombia: 2
 Germany: 58
 Europe: 12
 France: 16
 United Kingdom: 27
 India: 10
 Italy: 8
 Korea, Republic of: 4
 Mexico: 2
 Netherlands: 2
 Poland: 407
 Romania: 6
 Russian Federation: 24
 Ukraine: 2
 United States: 115