Bakterie komensalne a odporność układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego

Beata   Tokarz-Deptuła, Joanna   Śliwa-Dominiak, Mateusz   Adamiak, Karolina   Bąk, Wiesław   Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 599-609
ICID: 1204954
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1051
Największa liczba ściągnięć: 182 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 64 2016.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 105.1

Pobrania według krajów:
 : 102
 Austria: 8
 Australia: 2
 Canada: 2
 China: 8
 Colombia: 4
 Czech Republic: 2
 Germany: 40
 Spain: 2
 Europe: 16
 France: 22
 United Kingdom: 39
 Indonesia: 2
 Ireland: 4
 India: 6
 Italy: 4
 Japan: 2
 Mexico: 2
 Netherlands: 6
 New Zealand: 2
 Poland: 601
 Palestinian Territory: 2
 Portugal: 2
 Russian Federation: 35
 Ukraine: 26
 United States: 110