Poziom wewnątrzkomórkowego glutationu oraz jego wypływ w komórkach ludzkiego czerniaka i raka szyjki macicy o zróżnicowanej oporności na doksorubicynę

Ewa   Drozd, Beata   Gruber, Jadwiga   Marczewska, Janina   Drozd, Elżbieta   Anuszewska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 319-328
ICID: 1199712
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1044
Największa liczba ściągnięć: 109 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 28 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 69.6

Pobrania według krajów:
 : 134
 Austria: 2
 Australia: 16
 Bulgaria: 2
 Brazil: 8
 Belarus: 2
 Canada: 14
 Switzerland: 12
 China: 157
 Germany: 76
 Denmark: 2
 Ecuador: 2
 Egypt: 2
 Spain: 6
 Europe: 24
 Finland: 2
 France: 22
 United Kingdom: 25
 Hong Kong: 2
 Hungary: 2
 Indonesia: 4
 Israel: 2
 India: 32
 Iran, Islamic Republic of: 2
 Italy: 19
 Japan: 14
 Korea, Republic of: 16
 Sri Lanka: 2
 Mexico: 6
 Netherlands: 4
 New Zealand: 2
 Oman: 2
 Pakistan: 2
 Poland: 129
 Portugal: 8
 Romania: 4
 Serbia: 2
 Russian Federation: 50
 Seychelles: 4
 Singapore: 2
 Thailand: 8
 Turkey: 22
 Taiwan: 10
 Ukraine: 6
 United States: 180