Poziom wewnątrzkomórkowego glutationu oraz jego wypływ w komórkach ludzkiego czerniaka i raka szyjki macicy o zróżnicowanej oporności na doksorubicynę

Ewa   Drozd, Beata   Gruber, Jadwiga   Marczewska, Janina   Drozd, Elżbieta   Anuszewska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 319-328
ICID: 1199712
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 836
Największa liczba ściągnięć: 102 2016.11
Najmniejsza liczba ściągnięć: 28 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 69.67

Pobrania według krajów:
 : 86
 Austria: 2
 Australia: 10
 Bulgaria: 2
 Brazil: 8
 Belarus: 2
 Canada: 14
 Switzerland: 2
 China: 141
 Germany: 64
 Denmark: 2
 Ecuador: 2
 Egypt: 2
 Spain: 4
 Europe: 22
 Finland: 2
 France: 20
 United Kingdom: 15
 Hong Kong: 2
 Hungary: 2
 Indonesia: 4
 Israel: 2
 India: 28
 Iran, Islamic Republic of: 2
 Italy: 11
 Japan: 14
 Korea, Republic of: 16
 Sri Lanka: 2
 Mexico: 4
 Netherlands: 4
 New Zealand: 2
 Oman: 2
 Pakistan: 2
 Poland: 119
 Portugal: 6
 Romania: 2
 Serbia: 2
 Russian Federation: 36
 Seychelles: 4
 Singapore: 2
 Thailand: 8
 Turkey: 22
 Taiwan: 10
 United States: 128