Uszkodzenia DNA i apoptoza w neutrofilach krwi obwodowej pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit i w komórkach Caco-2 in vitro poddanych działaniu betaniny

Małgorzata   Zielińska-Przyjemska, Anna   Olejnik, Agnieszka   Dobrowolska-Zachwieja, Michał   Łuczak, Wanda   Baer-Dubowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 265-271
ICID: 1198989
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1392
Największa liczba ściągnięć: 130 2017.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 51 2017.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 99.43

Pobrania według krajów:
 : 159
 Austria: 8
 Australia: 18
 Bulgaria: 2
 Brazil: 36
 Canada: 26
 Switzerland: 20
 Chile: 2
 China: 172
 Cyprus: 4
 Czech Republic: 4
 Germany: 70
 Denmark: 2
 Algeria: 4
 Ecuador: 2
 Egypt: 2
 Spain: 28
 Europe: 42
 France: 20
 United Kingdom: 33
 Greece: 6
 Hong Kong: 2
 Honduras: 2
 Hungary: 2
 Indonesia: 16
 Ireland: 2
 Israel: 2
 India: 16
 Iran, Islamic Republic of: 30
 Iceland: 2
 Italy: 14
 Japan: 58
 Korea, Republic of: 16
 Moldova, Republic of: 2
 Mexico: 16
 Malaysia: 6
 Netherlands: 2
 Oman: 2
 Philippines: 2
 Poland: 159
 Romania: 10
 Russian Federation: 35
 Saudi Arabia: 2
 Slovakia: 6
 Thailand: 8
 Tunisia: 10
 Turkey: 22
 Taiwan: 51
 Ukraine: 4
 United States: 233