Czas trwania choroby i wiek wpływają na ekspresję CARD15 w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Elżbieta   Poniewierka, Katarzyna   Neubauer, Radosław   Kempiński, Anna   Sadakierska-Chudy
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 10-13
ICID: 1192187
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1539
Największa liczba ściągnięć: 193 2016.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 51 2017.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 90.53

Pobrania według krajów:
 : 149
 Austria: 8
 Australia: 10
 Belgium: 2
 Brazil: 8
 Canada: 2
 Switzerland: 24
 Chile: 2
 China: 230
 Czech Republic: 4
 Germany: 70
 Denmark: 2
 Spain: 4
 Europe: 30
 France: 45
 United Kingdom: 31
 Greece: 2
 Hungary: 2
 Indonesia: 2
 Ireland: 2
 Israel: 6
 India: 22
 Iran, Islamic Republic of: 12
 Iceland: 2
 Italy: 20
 Jamaica: 9
 Japan: 10
 Korea, Republic of: 4
 Lithuania: 2
 Mexico: 2
 Peru: 2
 Poland: 334
 Portugal: 2
 Serbia: 2
 Russian Federation: 99
 Slovenia: 2
 Senegal: 2
 El Salvador: 2
 Syrian Arab Republic: 2
 Tunisia: 4
 Turkey: 6
 Ukraine: 4
 United States: 358
 Venezuela: 2