Ocena limfocytów T, NK, NKT oraz komórek dendrytycznych we krwi obwodowej i szpiku kostnym chorych na szpiczaka plazmocytowego

Marcin   Pasiarski, Ewelina   Grywalska, Agata   Kosmaczewska, Stanisław   Góźdź, Paweł   Steckiewicz, Bartosz   Garus, Mateusz   Bilski, Anna   Hymos, Jacek   Roliński, Mateusz   Bilski, Jacek   Roliński
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1435-1442
ICID: 1189936
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1266
Największa liczba ściągnięć: 155 2016.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 32 2016.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 70.33

Pobrania według krajów:
 : 123
 Austria: 4
 Australia: 22
 Brazil: 6
 Canada: 10
 Switzerland: 18
 China: 196
 Czech Republic: 6
 Germany: 99
 Egypt: 12
 Spain: 8
 Europe: 22
 Finland: 4
 France: 38
 United Kingdom: 27
 Greece: 2
 Hong Kong: 2
 India: 6
 Iran, Islamic Republic of: 2
 Italy: 45
 Japan: 25
 Korea, Republic of: 2
 Luxembourg: 2
 Norway: 4
 New Zealand: 4
 Poland: 223
 Russian Federation: 57
 Saudi Arabia: 8
 Sweden: 2
 Thailand: 6
 Turkey: 8
 Taiwan: 16
 Ukraine: 17
 United States: 240