Wirusowy transfer liganda czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) w terapii genowej

Ewelina   Wędrowska, Tomasz   Wandtke, Andrzej   Dyczek, Joanna   Woźniak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1411-1422
ICID: 1189923
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1590
Największa liczba ściągnięć: 182 2016.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 38 2016.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 88.33

Pobrania według krajów:
 : 238
 Austria: 4
 Australia: 6
 Bulgaria: 2
 Canada: 2
 Switzerland: 12
 China: 195
 Germany: 74
 Denmark: 2
 Estonia: 4
 Europe: 24
 France: 22
 United Kingdom: 31
 Greece: 2
 Hong Kong: 2
 India: 16
 Iran, Islamic Republic of: 20
 Italy: 6
 Japan: 12
 Korea, Republic of: 6
 Kazakhstan: 2
 Morocco: 2
 Netherlands: 2
 Norway: 4
 Poland: 587
 Romania: 12
 Russian Federation: 59
 Sweden: 2
 Thailand: 2
 Tunisia: 2
 Turkey: 22
 Taiwan: 12
 Ukraine: 21
 United States: 181