Aktywność układu JAK/STAT oraz NF-kB u chorych na spondyloartropatie osiowe

Jerzy   Świerkot, Renata   Sokolik, Anna   Czarny, Ewa   Zaczyńska, Beata   Nowak, Arkadiusz   Chlebicki, Lucyna   Korman, Marta   Madej, Patryk   Wojtala, Łukasz   Lubiński, Piotr   Wiland
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1291-1298
ICID: 1184460
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1889
Największa liczba ściągnięć: 150 2017.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 35 2016.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 99.42

Pobrania według krajów:
 : 185
 Albania: 2
 Argentina: 2
 Austria: 8
 Australia: 4
 Belgium: 4
 Bulgaria: 4
 Brazil: 10
 Canada: 4
 Switzerland: 12
 China: 572
 Colombia: 2
 Germany: 85
 Egypt: 2
 Spain: 10
 Europe: 16
 Finland: 8
 France: 44
 United Kingdom: 34
 Hungary: 2
 Indonesia: 4
 Ireland: 2
 Israel: 2
 India: 10
 Iran, Islamic Republic of: 8
 Italy: 22
 Japan: 53
 Korea, Republic of: 49
 Lithuania: 4
 Moldova, Republic of: 2
 Mexico: 4
 Nigeria: 2
 Norway: 2
 Philippines: 2
 Pakistan: 2
 Poland: 197
 Portugal: 8
 Russian Federation: 75
 Sweden: 2
 Thailand: 4
 Turkey: 2
 Taiwan: 16
 Ukraine: 28
 United States: 353
 Venezuela: 2
 Vietnam: 24