Psylocybina – ogólnodostępny psychodysleptyk

Karolina   Dydak, Mariola   Śliwińska-Mossoń, Halina   Milnerowicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 986-995
ICID: 1168057
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 2656
Największa liczba ściągnięć: 170 2016.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 30 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 110.67

Pobrania według krajów:
 : 260
 Austria: 6
 Australia: 2
 Belgium: 2
 Brazil: 2
 Canada: 4
 China: 30
 Czech Republic: 2
 Germany: 104
 Denmark: 6
 Spain: 2
 Europe: 32
 Finland: 2
 France: 26
 United Kingdom: 73
 Guernsey: 2
 Hong Kong: 2
 Indonesia: 2
 Ireland: 4
 Iceland: 10
 Italy: 5
 Luxembourg: 2
 Malaysia: 4
 Netherlands: 26
 Norway: 4
 Poland: 1651
 Portugal: 2
 Romania: 6
 Russian Federation: 86
 Sweden: 6
 Slovakia: 2
 Taiwan: 2
 Ukraine: 36
 United States: 249
 Vietnam: 2