Udział białek szoku cieplnego w modulacji aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-кB podczas zakażeń bakteryjnych

Justyna   Struzik, Lidia   Szulc-Dąbrowska, Marek   Niemiałtowski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 969-977
ICID: 1165199
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1315
Największa liczba ściągnięć: 192 2015.09
Najmniejsza liczba ściągnięć: 26 2016.06
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 65.75

Pobrania według krajów:
 : 127
 Austria: 4
 Australia: 3
 Brazil: 2
 Canada: 6
 China: 69
 Czech Republic: 2
 Germany: 108
 Europe: 26
 France: 39
 United Kingdom: 18
 India: 6
 Italy: 142
 Korea, Republic of: 6
 Mexico: 4
 Netherlands: 2
 Poland: 495
 Romania: 2
 Russian Federation: 65
 Taiwan: 4
 Ukraine: 2
 United States: 183