Udział białek szoku cieplnego w modulacji aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-кB podczas zakażeń bakteryjnych

Justyna   Struzik, Lidia   Szulc-Dąbrowska, Marek   Niemiałtowski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 969-977
ICID: 1165199
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1530
Największa liczba ściągnięć: 192 2015.09
Najmniejsza liczba ściągnięć: 26 2016.06
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 63.75

Pobrania według krajów:
 : 138
 Austria: 4
 Australia: 3
 Brazil: 2
 Belarus: 1
 Canada: 6
 China: 75
 Czech Republic: 2
 Germany: 112
 Europe: 30
 France: 43
 United Kingdom: 24
 India: 6
 Italy: 150
 Korea, Republic of: 6
 Kazakhstan: 24
 Mexico: 4
 Netherlands: 4
 Poland: 539
 Romania: 2
 Russian Federation: 69
 Taiwan: 4
 Ukraine: 23
 United States: 259