β-glukuronidaza surowicy krwi jako potencjalny marker raka jelita grubego – badanie wstępne

Napoleon   Waszkiewicz, Sławomir Dariusz   Szajda, Emilia   Konarzewska-Duchnowska, Beata   Zalewska-Szajda, Robert   Gałązkowski, Anna   Sawko, Halim   Nammous, Vyacheslav   Buko, Agata   Szulc, Krzysztof   Zwierz, Jerzy Robert   Ładny
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 436-439
ICID: 1148704
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1771
Największa liczba ściągnięć: 128 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 8 2017.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 61.07

Pobrania według krajów:
 : 276
 Austria: 2
 Australia: 12
 Belgium: 4
 Bulgaria: 2
 Belarus: 2
 Canada: 6
 Switzerland: 20
 China: 225
 Germany: 136
 Denmark: 4
 Algeria: 2
 Egypt: 6
 Spain: 2
 Europe: 28
 Finland: 4
 France: 56
 United Kingdom: 36
 Georgia: 2
 Greece: 4
 Hong Kong: 6
 Indonesia: 12
 Ireland: 2
 India: 51
 Italy: 37
 Japan: 41
 Kenya: 2
 Korea, Republic of: 24
 Latvia: 2
 Morocco: 4
 Myanmar: 2
 Mexico: 2
 Malaysia: 2
 Netherlands: 8
 New Zealand: 2
 Pakistan: 10
 Poland: 319
 Romania: 6
 Serbia: 4
 Russian Federation: 52
 Slovenia: 2
 Thailand: 14
 Turkey: 2
 Taiwan: 19
 Ukraine: 18
 United States: 289
 Vietnam: 10