β-glukuronidaza surowicy krwi jako potencjalny marker raka jelita grubego – badanie wstępne

Napoleon   Waszkiewicz, Sławomir Dariusz   Szajda, Emilia   Konarzewska-Duchnowska, Beata   Zalewska-Szajda, Robert   Gałązkowski, Anna   Sawko, Halim   Nammous, Vyacheslav   Buko, Agata   Szulc, Krzysztof   Zwierz, Jerzy Robert   Ładny
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 436-439
ICID: 1148704
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 0
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1550
Największa liczba ściągnięć: 128 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 26 2016.02
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 62

Pobrania według krajów:
 : 225
 Austria: 2
 Australia: 4
 Belgium: 4
 Bulgaria: 2
 Belarus: 2
 Canada: 2
 Switzerland: 12
 China: 201
 Germany: 124
 Denmark: 2
 Algeria: 2
 Egypt: 6
 Spain: 2
 Europe: 26
 Finland: 2
 France: 48
 United Kingdom: 32
 Georgia: 2
 Greece: 4
 Hong Kong: 6
 Indonesia: 4
 Ireland: 2
 India: 43
 Italy: 35
 Japan: 37
 Kenya: 2
 Korea, Republic of: 22
 Latvia: 2
 Myanmar: 2
 Malaysia: 2
 Netherlands: 8
 New Zealand: 2
 Pakistan: 10
 Poland: 307
 Romania: 6
 Serbia: 4
 Russian Federation: 48
 Slovenia: 2
 Thailand: 14
 Turkey: 2
 Taiwan: 19
 Ukraine: 8
 United States: 249
 Vietnam: 10