Wpływ hemodializy na białka cytoszkieletu błon erytrocytarnych

Maria   Olszewska, Joanna   Bober, Jerzy   Wiatrow, Joanna   Stępniewska, Barbara   Dołęgowska, Dariusz   Chlubek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 165-175
ICID: 1139050
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 28
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1371
Największa liczba ściągnięć: 105 2015.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 20 2016.06
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 50.78

Pobrania według krajów:
 : 146
 Asia/Pacific Region: 2
 Argentina: 2
 Austria: 3
 Australia: 8
 Bosnia and Herzegovina: 2
 Brazil: 16
 Canada: 9
 Switzerland: 8
 China: 228
 Germany: 104
 Egypt: 10
 Ethiopia: 2
 Europe: 17
 France: 27
 United Kingdom: 12
 Greece: 19
 Indonesia: 26
 Ireland: 2
 Israel: 2
 India: 34
 Iraq: 4
 Iran, Islamic Republic of: 4
 Iceland: 4
 Italy: 19
 Japan: 18
 Korea, Republic of: 2
 Kazakhstan: 4
 Luxembourg: 10
 Morocco: 2
 Moldova, Republic of: 4
 Mexico: 6
 Malaysia: 2
 Philippines: 6
 Poland: 245
 Palestinian Territory: 4
 Portugal: 2
 Romania: 4
 Serbia: 4
 Russian Federation: 101
 Sweden: 12
 Slovakia: 2
 Thailand: 4
 Turkey: 4
 Taiwan: 8
 Ukraine: 4
 United States: 211
 Vietnam: 2