Wpływ hemodializy na białka cytoszkieletu błon erytrocytarnych

Maria   Olszewska, Joanna   Bober, Jerzy   Wiatrow, Joanna   Stępniewska, Barbara   Dołęgowska, Dariusz   Chlubek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 165-175
ICID: 1139050
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 28
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1514
Największa liczba ściągnięć: 105 2015.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 14 2017.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 48.84

Pobrania według krajów:
 : 164
 Asia/Pacific Region: 2
 Argentina: 2
 Austria: 3
 Australia: 8
 Bosnia and Herzegovina: 2
 Brazil: 16
 Canada: 9
 Switzerland: 10
 China: 240
 Germany: 108
 Egypt: 10
 Ethiopia: 2
 Europe: 19
 France: 29
 United Kingdom: 12
 Greece: 19
 Indonesia: 26
 Ireland: 2
 Israel: 2
 India: 34
 Iraq: 4
 Iran, Islamic Republic of: 4
 Iceland: 4
 Italy: 19
 Japan: 20
 Korea, Republic of: 2
 Kazakhstan: 4
 Luxembourg: 10
 Morocco: 2
 Moldova, Republic of: 4
 Mexico: 6
 Malaysia: 2
 Netherlands: 2
 Philippines: 8
 Poland: 257
 Palestinian Territory: 4
 Portugal: 2
 Romania: 4
 Serbia: 4
 Russian Federation: 109
 Sudan: 2
 Sweden: 12
 Slovakia: 2
 Thailand: 4
 Turkey: 16
 Taiwan: 8
 Ukraine: 22
 United States: 256
 Vietnam: 2