Trójtlenek arsenu indukuje nieapoptotyczne mechanizmy śmierci i rearanżację cytoszkieletu aktynowego w komórkach linii CHO AA8
Magdalena   Izdebska, Anna   Klimaszewska-Wiśniewska, Dawid   Lewandowski, Jakub   Marcin Nowak, Maciej   Gagat, Alina   Grzanka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1492-1500
ICID: 1133098Wszystkich wyświetleń streszczenia: 53
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1568
Największa liczba ściągnięć: 105 2016.02
Najmniejsza liczba ściągnięć: 22 2015.09
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 56

Pobrania według krajów:
 : 232
 Australia: 2
 Bangladesh: 3
 Belarus: 2
 Canada: 12
 Chile: 18
 China: 256
 Czech Republic: 12
 Germany: 151
 Denmark: 2
 Egypt: 2
 Spain: 2
 Europe: 30
 Finland: 2
 France: 17
 United Kingdom: 12
 Georgia: 2
 Hungary: 2
 Indonesia: 2
 India: 39
 Iran, Islamic Republic of: 13
 Italy: 8
 Japan: 8
 Korea, Republic of: 6
 Luxembourg: 9
 Moldova, Republic of: 2
 Netherlands: 16
 Poland: 211
 Romania: 2
 Russian Federation: 130
 Thailand: 2
 Turkey: 16
 Taiwan: 16
 Ukraine: 64
 United States: 259
 Vietnam: 2
 South Africa: 4