Cytotoksyczny i proapoptotyczny wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z rytuksymabem na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej in vitro
Ewelina   Ziolkowska, Dariusz   Wolowiec, Barbara   Cebula-Obrzut, Jerzy Z.   Blonski, Piotr   Smolewski, Tadeusz   Robak, Anna   Korycka-Wolowiec
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1433-1443
ICID: 1130704Wszystkich wyświetleń streszczenia: 87
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1350
Największa liczba ściągnięć: 96 2015.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 16 2017.02
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 48.21

Pobrania według krajów:
 : 156
 Austria: 6
 Australia: 4
 Brazil: 2
 Canada: 14
 China: 228
 Cyprus: 2
 Germany: 153
 Egypt: 8
 Spain: 2
 Europe: 34
 France: 36
 United Kingdom: 32
 Greece: 2
 Hong Kong: 2
 Ireland: 2
 India: 42
 Italy: 16
 Japan: 18
 Korea, Republic of: 4
 Luxembourg: 32
 Mexico: 4
 Malaysia: 2
 Netherlands: 4
 Philippines: 4
 Poland: 191
 Portugal: 2
 Romania: 4
 Russian Federation: 101
 Thailand: 2
 Turkey: 2
 Taiwan: 12
 Ukraine: 10
 United States: 215
 Vietnam: 2