Metylacja DNA a otyłość prosta
Małgorzata   Pokrywka, Beata   Kieć-Wilk, Anna   Polus, Iwona   Wybrańska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1383-1391
ICID: 1130084Wszystkich wyświetleń streszczenia: 150
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 2725
Największa liczba ściągnięć: 161 2015.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 26 2016.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 93.97

Pobrania według krajów:
 : 241
 Australia: 6
 Brazil: 2
 Belarus: 2
 Canada: 6
 China: 127
 Czech Republic: 4
 Germany: 146
 Spain: 5
 Europe: 48
 France: 19
 United Kingdom: 24
 Hong Kong: 2
 Ireland: 4
 Israel: 2
 India: 9
 Iceland: 4
 Italy: 10
 Japan: 2
 Korea, Republic of: 2
 Kazakhstan: 2
 Sri Lanka: 2
 Luxembourg: 17
 Netherlands: 4
 Poland: 1726
 Romania: 14
 Russian Federation: 101
 Sweden: 2
 Thailand: 4
 Turkey: 4
 Taiwan: 2
 Ukraine: 12
 United States: 168
 South Africa: 2