The role of immunologic response in chronic allograft rejection

Maria  Boratyńska
Postepy Hig Med Dosw
2003; 57(4):405-424
ICID: 10874Wszystkich wyświetleń streszczenia: 353
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 0
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 0